Upravno proizvodni objekt LTH Škofja Loka - faza 2 in 3

Objekt LTH 2. in 3. faza je razdeljen na upravni in proizvodni objekt in se izvaja kot razširitev 1. faze.

Upravno proizvodni objekt LTH Škofja Loka - faza 2 in 3

Upravni objekt je izveden v treh etažah kot montažni AB objekt. Posamezna etaža se razprostira na površini 850 m2. Ima jedro s stopniščem in dvigalom za vertikalno komunikacijo ter sekundarno požarno stopnišče, ki funkcionira tudi kot dostop v proizvodnji del objekta. V pritličju je predviden službeni vhod, prostori administracije, učilnica, preostalo je namenjeno proizvodnemu procesu. Prvo nadstropje je namenjeno pisarniškemu delu, drugo nadstropje pa garderobam, kuhinji in jedilnici. Proizvodnji objekt se razteza na površini 12.500 m2 in je izveden iz prefabriciranih AB elementov ter je sestavljen iz več ladij razpona do 25 m. Na strehi so izvedeni svetlobni pasovi v obliki šedaste strehe, ki jih je možno odpirati za namen naravnega prezračevanja. Okrog objekta se na površini 5.900 m2 raztezajo tudi parkirišča za osebna vozila in dostavne poti za tovorna vozila. 

Strojne inštalacije: Pri izgradnji objekta LTH smo izvedli zahtevne strojne inštalacije, in sicer klimatizacijo, ogrevanje in hlajenje objekta, vodovodni sistem s hidrantnim omrežjem, strojnico za pripravo tehnološke vode, sistem odvajanja naoljenih voda vključno z razvodi tehnološkega hlajenja ter kompresorsko postajo z razvodi komprimiranega zraka. Izgradnja treh vrtin, 2 črpalni in 1 ponorna, je bila izvedena za potrebe priprave ogrevanja in hlajenja objekta preko toplotnih črpalk voda/voda. Vgrajenih je bilo približno 11 km raznih cevovodov, od tega približno 4 km izključno za potrebe tehnologije. Okvirna skupna kvadratura prezračevalnih sistemov znaša 3900 m2, kjer bo 12 klimatskih naprav skrbelo za distribucijo svežega zraka v skupni kapaciteti 115.000 m3/h.

Rok dokončanja del: november 2018

Vrednost izvedenih del: 14 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: