Kaj počnemo

Visoke gradnje

Gradimo industrijske in poslovne objekte, javne, kulturne in športne stavbe ter večstanovanjske objekte. V procesu gradnje objektov sledimo lastnemu znanju usposobljenih kadrov kot tudi željam in pričakovanjem naročnika, saj spoštovanje le teh dviguje zaupanje in zadovoljstvo investitorjev.

 

 

 

Infrastrukturni objekti

Projekti, ki jih izvajamo segajo, na področja cestne in železniške infrastrukture, mostov in predorov ter cevovodov in objektov za komunalno infrastrukturo. Kakovostne storitve infrastrukturnih gradenj zagotavljamo z napredno tehnologijo, strokovno in pravočasno izvedbo, sodobno mehanizacijo ter povezanostjo vseh udeležencev pri gradnji.

Elektro in strojne inštalacije

Naše celostne rešitve vključujejo izvedbo elektro in strojnih inštalacij ter avtomatizacije objektov. Specializirani smo tudi za instalacije sistemov HVAC strojnih naprav

Izvajamo inženiring, projektiranje in izvedbo strojnih inštalacij za proizvodne, poslovne in trgovske objekte na področjih ogrevanja, vodovoda, prezračevanja in klimatizacije. Ukvarjamo se tudi z izvedbo in inženiringom vseh vrst močno- in šibkotokovnih inštalacij za potrebe objekta in naprav na industrijskih in poslovnih stavbah ter hotelih in trgovskih centrih. Izdelujemo stikalne bloke in sisteme regulacij kot OEM partnerji podjetja Siemens. Skoraj 20 let smo tudi že pooblaščeni partner za sisteme pametnih inštalacij po principu tehnologij KNX. 

Elektro inštalacije

Vzdržujemo 1.700 km cest

Delujemo na severnoprimorskem območju in na območju Logatca, kjer vzdržujemo državne ceste do križišča za Podpeč. Dejavnost vzdrževanja in varstva cest obsega redno spremljanje stanja cest, vzdrževanje prometnih površin s čiščenjem vozišča in obcestja, vzdrževanje cestnih objektov in naprav za odvodnjavanje cest, postavljanje, vzdrževanje in obnavljanje prometne signalizacije ter prometne opreme cest, zimsko vzdrževanje cest in zagotavljanje varnosti ob intervencijskih dogodkih oziroma ob izvajanju del na cestah. Za potrebe vzdrževanja skrbi šest cestnih baz na območju Idrije, Nove Gorice, Tolmina, Ajdovščine, Bovca, Logatca in zimska izpostava na Colu. 

Proizvajamo

Pridobivamo frakcije kamnitega agregata, proizvajamo asfaltne zmesi in beton ter izdelujemo armiranobetonske montažne elemente. 

Skrbimo za redno kontrolo kakovosti vhodnih materialov kot tudi končnih proizvodov v več lastnih sodobno opremljenih laboratorijih. Tako zagotavljamo, da so lastnosti proizvodov na nivoju slovenskih in evropskih standardov kakovosti in v skladu z veljavnimi tehničnimi specifikacijami.

Materiali in konstrukcije

 

Mehanizacija

Enota Mehanizacija podpira proizvodne enote s strojnimi in prevoznimi storitvami, ki jih združuje v dejavnosti strojnega in avto parka. Storitve s področja prevozov in gradbene mehanizacije so na voljo tudi zunanjim uporabnikom. Strojni park obsega valjarje, žerjave, rovokopače, nakladače, bagre, grederje, buldožerje, demperje, avtomešalce in finišerje. V uporabi imamo tudi vrsto specialnih priključkov za stroje in vozila ter manjše gradbene stroje in opremo. V avto parku razpolagamo s tovornimi, poltovornimi in osebnimi vozili ter polprikolicami in prikolicami za prevoz strojev. S stalnimi posodobitvami našega strojnega in voznega parka dosegamo najvišje nivoje opremljenosti tovrstnih gradbenih podjetij v Sloveniji. 

V letu 2018 smo proizvedli

 

Kamniti agregat (t)

1157871 

Asfaltna zmes (t)

238249 t

Betonska mešanica (m3)

107370

Naročite se na e-novice