Montažni betonski objekti 

Proizvodni prostori armiranobetonskih montažnih elementov se nahajajo na dveh lokacijah: Laže in Ajdovščina.

Storitev

 • Izdelavo, dobavo in montažo montažnih betonskih elementov:
  • Celovite konstrukcije (proizvodne hale, poslovne prostore, skladišča …),
  • Sestavne dele drugih gradbenih objektov.
 • Projektiranje montažnih betonskih konstrukcij.
 • Izdelava PZI / PID za montažne konstrukcije.
 • Svetovanje.

 

 

 

Proizvodni program obsega:

 Certificirano proizvodnjo montažnih betonskih elementov
 

 • Linijski konstrukcijski elementi (klasično armirani in prednapeti elementi)
  •        Stebri,
  •        Dvokapni strešni nosilci,
  •        Etažni in stropni Ω, I, E, T nosilci.
 • Stenski elementi
  •        Obložene izolacijske fasadne plošče,
  •        Polni paneli, stene.
 • Specialni strešni elementi
  •        Strešne π plošče,
  •        Strešne gredice,
  •        Omnia plošče.
 • Prednapete votle plošče
  •        PVP160,
  •        PVP200,
  •        PVP265,
  •        PVP320 in
  •        PVP400.

 Certificirana proizvodnja krivljene armature iz jekla

 •        Rezana in krivljena armatura,
 •        Rezane in krivljene armaturne mreže.

Ostala proizvodnja

 •        Temeljne grede in temeljne čaše,
 •        Elementi betonske galanterije,
 •        Drugi betonski montažni elementi po naročilu,
 •        Betonski tlaki s končno obdelavo.

Visoka kakovost

Prednosti montažnih betonskih objektov so predvsem hitrejša, ekonomična in kakovostnejša gradnja poslovnih in javnih objektov, optimizacija armiranobetonskih elementov pa omogoča preprostejšo in hitrejšo montažo.

Široke možnosti uporabe 

Proizvodnja armiranobetonskih elementov omogoča prožnost pri uporabi konstrukcije in svobodo pri načrtovanju stavbe. Veliki konstrukciji razponi omogočajo gradnjo objektov z zelo malo notranjih stebrov, kar je še posebej pomembno v proizvodnih, skladiščnih in trgovinskih objektih. 

Izdelujemo

Linijske konstrukcijske elemente
 Prednapete votle plošče
Prefabricirane elemente za elektro distribucijo
 Stenske in specialne strešne elemente