Montažni betonski objekti 

Proizvodni prostori armiranobetonskih montažnih elementov se nahajajo na dveh lokacijah: Laže in Ajdovščina.

Visoka kakovost

Prednosti montažnih betonskih objektov so predvsem hitrejša, ekonomična in kakovostnejša gradnja poslovnih in javnih objektov, optimizacija armiranobetonskih elementov pa omogoča preprostejšo in hitrejšo montažo.

Široke možnosti uporabe 

Proizvodnja armiranobetonskih elementov omogoča prožnost pri uporabi konstrukcije in svobodo pri načrtovanju stavbe. Veliki konstrukciji razponi omogočajo gradnjo objektov z zelo malo notranjih stebrov, kar je še posebej pomembno v proizvodnih, skladiščnih in trgovinskih objektih. 

Izdelujemo

Linijske konstrukcijske elemente
 Prednapete votle plošče
Prefabricirane elemente za elektro distribucijo
 Stenske in specialne strešne elemente