Podaljšanje prvega pomola v Luki Koper

Na podaljšanem prvem pomolu je predvidena ureditev kontejnerskega terminala kot podaljšek obstoječega terminala, vendar z izboljšanim prometnim režimom, ki bo omogočal varno in bolj učinkovito delo na terminalu.

Podaljšanje prvega pomola v Luki Koper

Projekt podaljšanja prvega pomola je razdeljen v dve fazi, Prva faza predvideva izgradnjo operativne obale v dolžini 98,5 metra in širini 34,4 metra. V drugi fazi se bodo zgradile zaledne skladiščne površine na južni strani pomola v velikosti 24.830 m2.

Celotna konstrukcija bo slonela na 770 jeklenih pilotih premera en meter, ki bodo globoko temeljeni. To pomeni, da se bo v morsko dno vgradilo jeklene cevi dolžine od 60 do 70 metrov. Po končanem zabijanju se bodo na vrhove pilotov namestile armiranobetonske montažne kape, izdelane v lastnih gradbenih obratih v Ajdovščini in Lažah. Nato se bo montiralo prednapete armiranobetonske nosilce in prečnike, ki jih prav tako izdelujemo v našem proizvodnem obratu in se bodo na lokaciji v konstrukcijo povezali še z jeklenimi kabli.Vzdolžni in prečni armiranobetonski nosilci bodo izvedeni v več različicah, s težo od 10 pa do 25 ton, kar bo velik izziv tudi pri sami montaži. Poleg tega se bo izvedla še katodna zaščita, ki bo pilote šitila pred korozijo. Sledila bo izvedba tlačne betonske plošče debeline 70 cm, ki bo zaščitena s hidroizolacijo, zaključni sloj pa bo betonska plošča debeline 30 cm. Površina bo opremljena s privezno in varnostno opremo, ki je predvidena za pristanišča.

Po zaključenem delu bo imel kontejnerski terminal kapaciteto do 1,5 milijona kontejnerskih enot letno, kar bo Luki Koper zagotavljajo dolgoročno konkurenčnost. 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: