Večstanovanjski kompleks Med Češnjami

Soseska je zasnovana kot oblikovno in funkcionalno zaključena celota, ki temelji na ponovitvi sedmih, med seboj sorodnih stavb.

Večstanovanjski kompleks Med Češnjami

Soseska je zgrajena iz sedmih stanovanskih enot (stolpičev), ki so med seboj povezani s skupno enoetažno garažo. Posamezna enota je velikosti P+4 nadstropja, v posamezni enoti je od 20 do 27 stanovanj. Garaža je zgrajena na prodnatem terenu reke Save, tik nad nadzemno vodo. Gradnja poteka po principu sodelovanja z bodočimi kupci stanovanj, kar pomeni, da lahko kupci v fazi gradnje izbirajo in določajo posamezne notranje materiale in opremo po lastni izbiri, kar zahetva veliko usklajevanja med vsemi udeleženci gradnje.

Rok dokončanja del: december 2019

Pogodbena vrednost: 16,5 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: