Tehnološko središče Eles Beričevo

Nov objekt bo vseboval center vzdrževanja omrežja in ranžirno-transformatorsko postajo, podporne službe v obratovanje in druge poslovne dejavnosti podjetja namenjene vzdrževanju elektroenergetskega sistema Republike Slovenije.

Tehnološko središče Eles Beričevo

V prerezu je zasnova 1. faze tehnološkega središča Eles, razdeljena na spodnji, tehnološki del, kjer so predvidene sejne sobe, ekipe vzdrževalcev in diagnostično-analitični center, ter zgornji, poslovni del, kjer so predvideni pisarniški in tehnološki prostori. Prva faza objekta je konstrukcijsko izvedena iz dveh dilatacijskih enot in je v osnovi zgrajena kot AB konstrukcija iz horizontalnih plošč, podpornih stebrov ter dveh vertikalnih AB jedrov, ki zagotavljajo ustrezno togost. Druga faza tehnološkega središča Eles pa predvideva gradnjo štiri nadstropnega objekta, in sicer elektroinštalacijske prostore v pritličju, strojne inštalacije v prvem nadstropju, znotraj dvovišinskega prostora osrednjega dela v tretjem nadstropju se bo nahajal republiški in območni center vodenja, predstavitveni prostor za obiskovalce pa se bo nahajal v četrtem nadstropju. Prva faza tehnološkega središča Eles Beričevo je že izvedena, 2. faza pa bo identična replikacija vseh elementov. Detajli, sistemi, materiali, barve in površinske obdelave bodo predstavljali celoto z že vzpostavljenim vizualnim izgledom. Objekta Eles Beričevo (1. in 2. faza) sta si po vsebini in namenu popolnoma različna. Medtem ko je bila prva faza gradnje tehnološkega središča klasična poslovna stavba s pisarnami, je druga faza namenjena izgradnji računalniškega centra z visokotehnološko opremo za vodenje energetskega omrežja.

Rok dokončanja del: 1. faza junij 2018, 2. faza druga polovica leta 2021

Pogodbena vrednost: 43,5 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: