Stanovanjski kompleks Belle Vie Tivoli

Objekt Belle vie Tivoli, 195 stanovanj v neposredni bližini centra mesta Ljubljana.

Stanovanjski kompleks Belle Vie Tivoli

Objekt Belle vie Tivoli s 195 stanovanji in 6 lokali stanovalcem nudi notranji atrij s skupni 2300 kvadratnimi metri površine, garažo v treh kleteh, dve terasni etaži in poslovni program v pritličju. Skupni atrij, ki je parkovno urejen, je dostopen preko pasaž na vogalih kompleksa, ki je v nočnem času zaprt z dvoriščnimi vrati. Nosilni sistem konstrukcije tvori armirana betonska konstrukcija z AB stebri, stenami, stopnišči in ploščami. Izvedba ravnih streh in teras je sprojektirana po principu kombinirane obrnjene strehe z dvojno toplotno izolacijo, med slojema pa se nahaja ustrezna hidroizolacija. Finalni sloj je deloma ekstenzivna ali intezivna ozelenitev, deloma pa tlakovana površina.

Rok dokončanja del: december 2018

Vrednost izvedenih del: 29 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: