Sklop 1 in 3 – rušitev in preureditev cestninskih postaj

Dela smo izvajali na cestnih postajah Nanos in Log, ki je v času cestninjenja vozil veljala za največjo čelno cestninsko postajo v Republiki Sloveniji. 

Sklop 1 in 3 – rušitev in preureditev cestninskih postaj

V sklopu projekta rušitev cestninskih postaj – sklop 1 - smo izvajali dela na CP Log. Izvedla se je rušitev nadstrešnice, demontirale so se cestninske kabine in oprema nekdanjih cestninskih postaj. porušili so se betonski otoki. Na območju cetsninske postaje Log so se na dolžini 1000 m zgradila nova voziščna konstrukcija v celotnem ustroju. S tem so se zagotovili ustrezni elementi za vzpostavitev hitrosti brez potrebnih omejitev. Zgradila sta se platoja za cestninski nadzor, ločilni otoki med voziščem in platojem, postavila se je betonska varnostna ograja in protihrupna ograja. Vzpostavil se je tudi nov režim cestne razsvetljave, prevezalo in preuredilo se je TK omrežje. Kot ukrep za dodatno znižanje hrupa je Kolektor CPG kot prvi v Sloveniji uspešno razvil asfaltno zmes z dodanim bitumnom modificiran z dodatkom gume ter jo uporabil pri asfaltiranju platoja nekdanje cestninske postaje. Tako je poleg nižje ravni hrupa v urbanem in naravnem okolju uspel zagotoviti tudi hitrejše odtekanje vode, manjši ogljični odtis ter večjo ravnost vozišča. V sklopu rušitev CP – sklop 3 - se je v celoti obnovil priključek Logatec in vozišče na vseh krakih razcepa Nanos, ob čemer se je voziščna konstrukcija na razcepu tudi ojačala. 

Rok dokončanja del: april - junij 2019

Vrednost izvedenih del: 14,7 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: