Sistem zbiranja , odvajanja in čiščenja odpadne vode na otoku Krk

Namen tega projekta je narediti Krk prvi "zeleni" otok na Jadranu in tudi širše. 

Sistem zbiranja , odvajanja in čiščenja odpadne vode na otoku Krk

Cilj planirajo doseči z izgradnjo novih kolektorjev kanalizacij, delno sanacijo stare obstoječe mreže kanalizacije, izdelavo novih črpališč do novih čistilnih naprav ter obnovo in novogradnjo vodovodnega sistema po celotnem otoku Krk, na vseh priobalnih občinah otoka (Omišalj, Njivice, celotna Malinska, mesto Krk, Kornić, Punat, Baška, Šilo, Soline, Klimno in Čižiči). Izvedla del je v polnem teku in izvesti nameravamo približno 45 km novega kanalizacijskega omrežja in pripradajoče odseke vzporednega novega vodovoda. 

Rok dokončanja del: april 2021

Pogodbena vrednost: 44 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: