Sanacija ozkega grla na železniški progi Divača–Koper

Železniška proga Divača–Koper predstavlja del prednostnega mediteranskega prometnega koridorja. 

Sanacija ozkega grla na železniški progi Divača–Koper

Izgradnja krajšega odseka drugega tira na delu med postajo Koper - tovorna in območjem ENP dekani v dolžini približno 1,2 km je potekala 29 mesecev. Takšen drugi tir omogoča fleksibilnejšo vodenje prometa vlakov in s tem večjo kapaciteto obstoječe proge. Ta bo zadoščal za povečan obseg tovora iz in v Luko Koper do izgradnje drugega tira. Izgradnja železniške proge je prinesla dela na novem tiru ter na rekonstrukciji obstoječa spodnjega in zgornjega ustroja. V sklopu projekta se je izvedlo tudi prepuste na trasi, deviacijo cest, prestavitev komunalnih vodov, odvodnjavanje, zaščito pred hrupom in krajinsko ureditev. 

Rok dokončanja del: november 2018

Vrednost izvedenih del: 7,4 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: