RTP Hudo

Tehnološki procesi in kakovost izdelkov v teh podjetjih je močno odvisna od kvalitete dobavljene električne energije, zato je vloga in pomembnost razdelilne postaje RP 110 kV Hudo v slovenskem elektroenergetskem prostoru zelo velika.

RTP Hudo

RP Hudo je razdelilna postaja 110 kV, ki je bila zgrajena z namenom zagotavljanja oskrbe z električno energijo na ožjem območju Dolenjske, točneje Novega mesta in njegove širše okolice. V sedanjem stanju 110 kV prenosnega omrežja je RP Hudo stičišče prenosnih poti iz smeri Brestanice, Krškega in Kočevja. Obstoječe stikališče je prostozračne izvedbe s sistemom dvojnih cenovih zbiralk. Poleg stikališča so na obstoječem urejenem in ograjenem platoju RP še komandna stavba, skladiščna lopa, kontejner za vnetilje snovi, antenski stolp, interne ceste in manipulativne površine. Zaradi tehnoloških zahtev je bilo potrebno stikališče povečati in zaradi dotrajane opreme zamenjati obstoječe elemente stikališča kot tudi komandne stavbe. 

Rok dokončanja del: december 2017

Vrednost izvedenih del: 1,8 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: