RTP 110 kV Plave

Staro stikališče, zgrajeno leta 1975, je bilo zaradi dotrajanosti potrebno prenoviti v celoti. 

RTP 110 kV Plave

V okviru izgradnje stikališča RTP 110 kV Plave je predvidena izgradnja novega telekomunikacijskega prosotora in novega telekomunikacijskega vozlišča z vso pripadajočo opremo za potrebe podjetja ELES. RTP Plave je za severno Primorsko vozliščna točka severnoprimorske zanke, saj se preko nje pretaka večina prenosa proizvodnje soških hidroelektrarn. Zaradi dotrajanih elektroenergetskih naprav je bilo potrebno staro stikališče v celoti obnoviti. Ker je stikališče zelo pomembno za elektroenergetski del Primorske so nanj vezana daljnovodna polja Doblar, Anhovo in Nova Gorica, je gradnja zahtevala veliko usklajevanj med investitorji in uporabniki. 

Rok dokončanja del: maj 2019

Vrednost izvedenih del: 1,5 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: