Rekonstrukcija vodooskrbe, izgradnja sistema odvajanja in aglomeracija mesta Petrinja

1

Rekonstrukcija vodooskrbe, izgradnja sistema odvajanja in aglomeracija mesta Petrinja

Dela, ki obsegajo izgradnjo in delno rekonstrukcijo gravitacijskega kolektorja, tlačnih cevovodov in črpalnih postaj, so locirana Sisaško-Moslovaški regiji na Hrvaškem. Izvedena rekonstrukcija in dogradnja odvodnega sistema bo obsegala rekonstrukcijo in dogradnjo kolektorja mešanega odvodnega mesta Petrinja v skupni dolžini 16 km, dogradnjo kanalizacijske mreže skupne dolžine 64 km ter izgradnjo 14 novih črpalnih postaj, zadrževalnih bazenov in centralnega sistema. Rekonstrukcija vodovodnega sistema Petrinja pa bo zajemala rekonstruckijo magistralnega vevovoda in vodovodne mreže skupne dolžine 58 km.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: