Rekonstrukcija glavne ceste Dolenja Trebuša–Želin I.odsek

Izvedli bomo gradbena dela, elektroinštalacije, oporne zidove, asfalterska dela in cestno signalizacijo. 

Rekonstrukcija glavne ceste Dolenja Trebuša–Želin I.odsek

Na tem odseku ceste bomo sanirali, dogradili ali na novo zgradili več opornih in podpornih zidov in prepustov večjih dimenzij: 15 podpornih zidov v skupni dolžini 1298m ter 10 opornih zidov v skupni dolžini 717 m. Na trasi je več manjših objektov, ki jih je potrebno zrušiti. Izvedli bomo dva para avtobusnih postajališč opremljenih z javno razsvetljavo in dva premostitvena objekta prepusta večjih dimenzij čez hudourniške grape. Na koncu se bo zamenjal zgornji ustroj ceste in celotni odsek asfaltiral. Uredila se bo tudi vertikalna in horizontalna signalizacija.

Rok dokončanja del: september 2019

Pogodbena vrednost: 7,5 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: