Rekonstrukcija avtoceste Unec–Postojna z rehabilitacijo viadukta Ravbarkomanda

Ena izmed najzahtevnejših rekonstrukcij na avtocestnem križu, viadukt Ravbarkomanda.

Rekonstrukcija avtoceste Unec–Postojna z rehabilitacijo viadukta Ravbarkomanda

Rehabilitacija obsega celovito obnovo obeh viaduktov dolžine 600 m v naslednjem obsegu: sanacijo stebrov z glavami, sanacijo krajnih opornikov s priključnimi nasipi, zamenjavo dotrajanih ležišč, sanacijska dela na betonih prekladne konstrukcije, detajlni pregled in sanacijo zunanjih kablov, razširitev voziščne plošče za en meter in ojačanjem s karbonskimi palicami, kompletno zamenjavo dilatacij, robnih vencev, vseh ograj, pohodnih elementov v ločilnem pasu, hidroizolacije in asfaltnih slojev, zamenjavo sistema odvodnje meteornih voda in premestitev vseh komunalnih vodov na nove kabelske police. Pri rekonstrukciji so bile v Sloveniji prvič uvedene novosti za optimizacijo trajnejše izvedbe z vgradnjo karbonskih palic za ojačanje konzol voziščne plošče, ojačitev glav stebrov s prednapenjanjem in uporabo specialnih parov jeklenih jarmov za dvig prekladnih konstrukcij ob zamenjavi ležišč. Vzpostavljen je bil celovit permanentni monitoring, ki spremlja obnašanje viaduktov med prometno obremenitvijo.

Rok dokončanja del: 3 gradbene sezone, maj 2017 - julij 2019

Pogodbena vrednost: 34 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: