Razvoj multimodalnih platform v Luki Reka in povezovanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata

Na območju železniške postaje Reka Brajdica potekajo dela na rekonstrukciji in razširitvi železniške infrastrukture, ki bodo omogočala fleksibilnejše vodenje prometa vlakov in s tem večjo kapaciteto proge.

Razvoj multimodalnih platform v Luki Reka in povezovanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata

Projekt je sestavljen iz treh faz. Najvidnejša faza poteka ob železniških objektih, kjer bo ob koncu projekta položenih osem tirov v dolžini okoli 400 m. Druga faza, ki poteka na območju pristanišča, je namenjena izgradnji temeljev za poti dveh žerjavov. Poleg zgrajenih novih štirih tirov v dolžini 390 m bo izdelan tudi sistem za odvodnjavanje. Najzahtevnejša faza projekta je izgradnja novega izvlečnega tira, ki se bo nahajal v obstoječi okoli 1800 m dolgi cevi tunela Sušak. Pri izgradnji tunelov je običajno, da se hkrati gradita dve ločeni cevi ali da se hkrati gradita dva tira v eni cevi, zato je širitev tunela na Brajdici redka in zahtevna rešitev. Kolektor Koling bo kot vodilni partner v konzorciju v sklopu projekta rekonstruiral obstoječo vozno mrežo, vgradil nove telekomunikacijske, signalne in varnostne naprave ter novo železniško razsvetljavo.

Rok dokončanja del: maj 2020

Pogodbena vrednost: 37 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: