Projekt varnostne nadgradnje NEK, faza III, inženiring, projektiranje in izgradnja BB2

Seizmično kvalificirana in poplavno varna utrjena zgradba.

Projekt varnostne nadgradnje NEK, faza III, inženiring, projektiranje in izgradnja BB2

Kota temeljenja objekta BB2 se nahaja 9,5 m pod koto terena. Kot pripravo na gradnjo objekta BB2, ki bo v neposredni bližini reke Save, je bilo zato potrebno izvesti zaščitno konstrukcijo gradbene jame iz sidrane vodotesne diafragemske stene. Objekt BB2 bo masiven armiranobetonski objekt z 2 m debelo talno ploščo in 1,5 m debelimi obodnimi stenami. Zaradi izredno goste armature bo potrebno pripraviti poseben postopek vezave armature ter vgradnje betona. 

Rok izvedbe: september 2021


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: