Proizvodni objekt Lonstroff Logatec

Ob izjemno kratkem roku in visokim tehničnim zahtevam, se pri gradnji objekta posebna pozornost namenja "čistim prostorom". 

Proizvodni objekt Lonstroff Logatec

Poslovni obrat za proizvodnjo medicinskih elastomerov zasnovan kot armiranobetonska konstrukcija se bo raztezal na neto tlorisni površini 14.400 m2, pravokotne oblike z merami 120 x 90 m. Prostori in pogoji morajo vključevati podporne dejavnosti, ki jih objekt potrebuje, kot so sprejem in skladiščenje materialov, mešanje osnovnih surovin, oblikovanje, rezanje, čiščenje in pranje izdelkov ter njihovo pakiranje in odpremo. Funkcionalno pa se bo objekt delil na proizvodni in pisarniški del, ki bosta jasno ločena, tako prostorsko, kot s samega stališča dostopa do prostorov. Izgradnja poslovno-industrijskega objekta poteka ob pomoči digitalne spremljave, ki zagotavlja boljšo koordinacijo med vsemi strokami, lažjo sledljivost spremembam, točnejše popise del, hitrejšo odzivnost med samo gradnjo, odkrivanje potencialnih napak in en skupen centraliziran model celotnega projekta. Pri gradnji se trenutno uporabljata dva sistema. Sistem Viewpoint je omogočil optimizacijo in avtomatizacijo postopkov, ki so pomenili ogromne časovne prihranke in boljšo sledljivost dokumentacije, medtem ko je sistem za pomoč gradbišču in programsko orodje FieldView omogočil nadzor kvalitete, varstva pri delu in kontrolo pri napredovanju del.

Rok dokončanja del: oktober 2019

Pogodbena vrednost: 27,5 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: