Obnova voziščne konstrukcije na AC Grosuplje–Ivančna Gorica

Obnovitvena dela so med drugim zajemala tudi zamenjavo obstoječih jeklenih varnostnih ograj z novimi, višjimi nivoji varovanja. 

Obnova voziščne konstrukcije na AC Grosuplje–Ivančna Gorica

Nadgradnja obstoječe voziščne konstrukcije se je izvedla v minimalni debelini 10 cm. Na viaduktu Ivančna Gorica se je v celoti zamenjalo hidroizolacijo, zgornje mostne izlivnike ter izvedlo novo zaščitno in obrabno asfaltno plast. V sklopu obnovitvenih del se je izvedlo prek 100.000 m2 nove obrambne in zaporne asfaltne plasti. Zaključna dela so zajemala izvedbo novih jeklenih varnostnih ograj in izvedbo betonskih linijskih elementov po tehnologiji izdelave na licu mest az drsnim opažem. 

Rok dokončanja del: november 2015

Vrednost izvedenih del: 7,7 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: