Novogradnja visokoregalnega skladišča TKK v Srpenici

Izvedli smo gradbena dela, strojne inštalacije in zunanjo ureditev.

Novogradnja visokoregalnega skladišča TKK v Srpenici

Objekt je v osnovi programsko razdeljen na skladiščni del, komisionirnico, odpremo, skupne in vkopane prostore. Objekt je sicer z dilatacijo razdeljen na dva dela. Severni del bo delno pritlična, delno enonadstropna in delno podkletna dilatacija, medtem ko bo južni del objekta delno pritlična in delno enonadstropna. Nosilna konstrukcija objekta je v večji meri armiranobetonska konstrukcija. AB bazen požarne vode je lociran pod montažnim objektom in v sklopu sten bazena so izvedene čaše, v katere so montirani AB stebri. NAjvečje dimenzije objekta znašajo 151,45 m x 75,65 m. V objektu bo potekal sprejem dela surovin za proizvodnjo in odprema vseh izdelkov iz proizvodnje. Skladiščenju bo namenjenih do 6.000 m2 površin, kjer bo cca 9.420 paletnih mest skladiščnih regalih. 

Rok dokončanja del: maj 2018

Vrednost izvedenih del: 3,6 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: