Nadgradnja železniških odsekov Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje ter izvedba izvennivojskega križanja v Marija Gradcu

Projekt nadgradnje je del širšega projekta nadgradnje železniškega odseka med Zidanim Mostom in Celjem. 

Nadgradnja železniških odsekov Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje ter izvedba izvennivojskega križanja v Marija Gradcu

Kolektor Koling kot vodilni partner v konzorciju bo na celotni progi med Zidanim Mostom in Šenitljem zagotovil kategorijo D4, saj bo uporaba novejših prevoznih sredstev prinesla krajše potovalne čase in povečanost pretočnost proge. Posodobitev železniške proge pomeni rekonstrukcijo 13,8 km spodnjega in zgornjega ustroja, ukinitev nivojskih prehodov, sanacijo 33 prepustov, 26 podpornih ali opornih zidov, 1 nadvoza, 7 mostov, 7 podvozov, treh podhovov in izvedbo štirih novih prepustov ter obnovo električne vozne mreže. Dela na železniški progi se izvajajo z delnimi zaporami, kjer je izmenično zaprt enkrat desni, drugič levi tir. V sklopu projekta se izvaja tudi novo izvennivojsko križanje v Marija Gradcu, kjer se zaradi ukinitve nivojskih prehodov izvedejo nov podvoz pod železniško progo, nove povezovalne in regionalne ceste, dva mostova in več opornih in podpornih konstrukcij, protipoplavni zid in obširne prestavitve komunalnih vodov ter izgradnja nove meteorne kanalizacije. 

Rok dokončanja del: jesen 2019

Pogodbena vrednost: 47 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: