Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most–Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice z izvedbo izvennivojskega križanja

V sklopu nadgradnje bo urejeno izvennivojsko križanje, SVTK naprave, vozna mreža, tirne naprave, sanacija AB zidov in izvedba opornih sten.

Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most–Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice z izvedbo izvennivojskega križanja

Projekt nadgradnje železniškega odseka Zidani Most–Rimske Toplice je del širše nadgradnje železniškega odseka med Zidanim Mostom in Šentiljem, katerega značilnost je zelo težka dostopnost železniške proge, saj večina 6 km dolgega odseka poteka po strmem pobočju nad reko Savinjo. Na eni strani je dostop onemogočen s strmo strugo reke Savinje, na drugi strani pa s strmimi pobočji okoliških vzpetin. Skupna dolžina opornih in podpornih konstrukcij je na 6 km dolgem odseku kar 3,5 km. Kolektor Koling bo kot vodilni partner v konzorciju opravil dela na projektu, katerega nadgradnja zajema obnovo oz. izgradnjo 45 objektov na odprti progi in 12 objektov na postaji Rimske Toplice. V sklopu izvennivojskega križanja pa bodo izvedeni nov podvoz s kesonom, novo črpališče, pilotna stena ter nove regionalne in povezovalne ceste. Na celotnem odseku bosta izvedeni dve novi pilotni steni za omogočanje premika trase železniške proge. 

Rok dokončanja del: september 2020

Pogodbena vrednost: 77,7 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: