Nadgradnja odseka železniške proge Slovenska Bistrica – Pragersko

Kolektor CPG je prvič kot vodilni partner izvajal dela na železnici v tako velikem obsegu. 

Nadgradnja odseka železniške proge Slovenska Bistrica – Pragersko

Gradnja je potekala v dveh fazah. Najprej se je izvedla nadgradnja desnega tira, nato še levega. Vsaka faza je bila opravljena v 86 koledarskih dnevih, kjer se je kljub nepredvidenim in dodatnim delom objekt zaključil v pogodbenem roku. V sklopu nadgradnje smo opravili dela na zgornjem in spodnjem ustroju, sanirali predor Češnjevec, prepuste, zidove in nivojske prehode ter obnovili električno vozno mrežo in SVTK naprave. 

Rok dokončanja del: julij 2015

Vrednost izvedenih del: 25 mio €

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: