Nadgradnja odseka železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica

Odsek proge med Poljčanami in Slovensko Bistrico leži na glavni železniški progi Zidani Most–Šentilj–državna meja. 

Pogodbena dela izvajamo kot kot joint venture partner. Na odseku železniške proge med Poljčanami in Slovensko Bistrico se je zamenjal spodnji in zgornji ustroj ter vozna mreža. Zaradi slabe geologije smo morali na območju Križnega vrha ob levem tiru izvesti sanacijo brežine s torket betonom in IBO sidri, nasproti pa izvesti dodaten težnosti podporni zid v dolžini 52 m. Nadgradnja progovnega odseka bo imela kategorizacijo D4, kar omogoča večje hitrosti prometa. 

Rok dokončanja del: september 2019

Vrednost izvedenih del: 5,9 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: