Most Krško

Savski most Žadovinek v Krškem je del južne mestne obvoznice, s katerim se je razbremenila glavna cesta, ki vodi skozi krško središče.

Most Krško

Most z dolžino 274,00 m je zasnovan kot AB konstrukcija s prednapetim ojačenim jeklom, formiranim v kontinuiranih kablih in razporejenimi tako, da se je za gradnjo lahko uporabilo tehniko postopnega narivanja. Postopek kjer se most izdela na bregu in se šele nato postopno premakne v njegovo končno lego. Rezultat takšnega postopka je monolitna betonska konstrukcija in zanjo je značilna velika trajnost in robustnost. Gre za izredno vitko prekladno konstrukcijo (2 m), ki sta jo pogojevala že zgrajeno krožišče na levem bregu ter morebitna maksimalna višine vode. Takšna vitka konstrukcija je predstavljala še dodaten izziv pri narivanju ter izvedbi komunalnih vodov, ki so znotraj "škatle". Most je lociran v neposredni bližini NEK zato je bilo pri projektiranju potrebno upoštevati predpisane zahteve, ki so pogojevali potresno obtežbo s povratno dobo 10000 let (0,5 g), zaradi česar je bilo med drugim potrebno vgraditi potresne izolatorje. V sklopu novogradnje bila urejena tudi površina za pešce in kolesarje, vsa potrebna cestna razsvetljava ter povezovalna cesta s krožiščem.

Rok dokončanja del: februar 2019

Vrednost izvedenih del: 6,7 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: