Modernizacija kočevske proge

V okviru projekta modernizacije kočevske proge je bilo obnovoljenih dobrih 12 kilometrov železniške proge. 

Modernizacija kočevske proge

Na progi št. 82 Grosuplje-Kočevje smo na odseku od km 0+060 do km 37+000 zgradili tri nova postajališča: Spodnja Slivnica, Čušperk in Ortnek ter uredili že zgrajeni postajališči Čušperk, Žlebiči in postaja Ribnica. Prav tako smo na tem odseku na postaji Dobrepolje zgradili podhod z dvema novima peronoma in nakladalno klančino za nakladanje tovora. Zaradi zagotovitve deklarirane osne in dolžinske obrementive smo izvedli zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja s pripadajočo kabelsko kanalizacijo. Izvedli smo devet nivojskih prehodov, šest armiranobetonskih prepustov, zamenjali jekleni most v dolžini 11 m ter uredili obstoječi kamniti podvoz v Kočevju. Na postaji v Kočevju se je izvedlo 6 tirov z otočnim peronom za potnike, nakladalno klančino ter se uredilo lokalno cesto v dolžini 250 m.

Rok dokončanja del: december 2018

Vrednost izvedenih del:  16 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: