Izvedba dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper

Izgradnja dostopnih cest je nujen predpogoj za pričetek gradnje drugega tira Divača–Koper.

Izvedba dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper

Objekt je razpotegnjen med Lokvijo in Dekani, kjer bo Kolektor CPG kot vodilni partner v konzorciju zgradil preko 17,4 km cest različnih ustrojev., ki bodo v osnovi servisne ceste za izgradnjo tunelov. Na dostopnih cestah je predvidena tudi izvedba večjega števila podpornih in opornih zidov, več prepustov, na dostopni cesti v dolino Glinščice pa tudi most razpetine cca 35 m. Na dostopni cesti, ki poteka po trasi bivše železnice Trst–Kozina, je predvidena sanacija starega viadukta pod Nasircem dolžine dolžine cca 90 m. Največji izziv bo predstavljala izgradnja dostopnih cest v dolino Glinščice, saj bodo potekale po strmem pobočju kanjona Glinščice.

Rok dokončanja del: v začetku leta 2020

Pogodbena vrednost: 14,5 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: