Izgradnja mestnega bazena Pula

V sklopu kompleksa bo uporabnikom na voljo 1.100 kvadratnih metrov bazenske površine.

Izgradnja mestnega bazena Pula

Objekt je zasnovan kot armiranobetonska konstrukcija v treh etažah. V pritličju se nahajajo tekmovalni v velikosti 34 x 25 m, rekreativi z merami 10 x 25 m in otroški bazen. Globina je od 1,2 m v rekreativnem do 2,2 m v tekmovalnem bazenu. Tehnični prostori za razne inštalacije se nahajajo v kleti objekta pod glavno bazensko dvorano in garderobami ter vključujejo več različnih inštalacij, ki zagotavljajo delovanje objekta. Pri inštalacijah za ogrevanje/hlajenje je napeljan sistem z dvema povratnima toplotnima črpalkama, vsaka črpalka zmore 258,3 kW toplotne energije. Projekt bazenske tehnike vključuje peščene filtre v vertikalni izvedbi, ki služijo za pripravo bazenske vode. Za ustrezno delovanje plinskih inštalacij smo v kotlovnici objekta namestili plinsko kondenzacijski kotel s toplotno močjo 840 kW. Za potrebe objekta smo zagotovili še dobavo in odvodnjavanje vode, hidratacijsko omrežje, odvodnjavanje sanitarne odpadne in padavinske vode, elektroinštalacije, razsvetljavo in požarno varnost.

Rok dokončanja del: december 2018

Vrednost izvedenih del: 9 mio €

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: