Izgradnja gasilsko reševalnega centra Postojna

Pod streho je 3400 m2 notranjih uporabnih površin. 

Izgradnja gasilsko reševalnega centra Postojna

Objekt je zasnovan pretežno kot montažna gradnja z vmesnimi pozidavami ter delno klasična AB zgradba. Objekt, z izjemo gasilskega stolpa, je P + N, tlorisno zasnovan v obliki črke L, dimenzij 41,30 m x 78,20 m s pripadajočo zunanjo ureditvijo. V sklopu GRC Postojna se je zagotovilo novo delovno okolje za poklicne in prostovoljne gasilce Postojne, nujno medicinsko pomoč in reševalce zdravstvenega doma Postojna ter reševalce Meditrans d.o.o.

Rok dokončanja del: avgust 2018

Vrednost izvedenih del: 3,7 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: