Cestna navezava na novi Srminski vhod

Srminski vhod je razbremenil edini obstoječi vhod v pristanišče, kamor so tovornjaki vozili tudi skozi središče Kopra. 

Cestna navezava na novi Srminski vhod

Dela so obsegala izgradnjo štiripasovne  vpadnice v Luko Koper, ki se nadaljuje v trikrako krožišče in se preko dvopasovne ceste naveže na obstoječe križišče "Rižana" v Luki Koper. Na vstopni točki je kontejnerski objekt z jekleno nadstrešnico, ki z valovito obliko ponazarja valovanje morja in s svojo površino nadkriva štiri vozne pasove. Na lokaciji trase novega vhoda je bil center za predelavo gradbenih ruševin, zato je bilo najprej potrebno odstraniti 25.000 m3 flišnih zemljin, pri čemer se je ponovno vgradilo 10.000 m3 drobljenih gradbenih ruševin v spodnje nasipne plasti in še 10.000 m3 kamnitega materiala za izgradnjo 4 m nasipa. Posebnost pri izvedbi del je predstavljala carinska ograja, ki je s svojim potekom razdelila gradbišče na dve ločeni fazi. To pomeni, da so se dela izvajala znotraj in zunaj pristanišča.

Rok dokončanja del: april 2018

Vrednost izvedenih del: 5 mio €

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: