Centralna čistilna naprava Nova Gorica

Na območju Goriške pri naselju Vrtojba, kjer se je zgradila nova Centralna čistilna naprava z zmogljivostjo 50.500 populacijskih enot. 

Centralna čistilna naprava Nova Gorica

Tehnološki proces čistilne naprave obsega tri faze: mehansko predčiščenje, biološko čiščenje odpadne vode in dodatno strojno zgoščanje in sušenje blata. Glede na izbrano vrhunsko tehnologijo čiščenja je centralna čistilna naprava v Novi Gorici ena izmed najsodobnejših čistilnih naprav v Evropi. Komunalna voda doteka po dovodni cevi v objekt predčiščenja preko lovilca kamenja in treh grobih in finih grabelj, ki zaporedoma odstranijo vse trdne delce večje od 25 mm, 6 mm in 1 mm, vključno z maščobami in peskom. Zmogljivost predelave odpadne vode znaša do 535 litrov na sekundo, dotok kanalizacije pa se lahko ob deževju poveča tudi do 1.300 litrov na sekundo.

Rok dokončanja del: november 2015 

Vrednost izvedenih del: 5 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: