AC A4 Slivnica–MMP Gruškovje, pododsek Draženci–MMP Gruškovje

Omenjeni odsek predstavlja pomembno povezavo med dvema mednarodnima prehodoma Šentilj in Gruškovje. 

AC A4 Slivnica–MMP Gruškovje, pododsek Draženci–MMP Gruškovje

Največji izziv gradnje je bila slaba nosilnost tal in gradnja visokih nasipov, saj celotna trasa poteka po dolini reke Rogatnice. Izveden je bil nov odsek avtoceste na lokaciji obstoječe regionalne ceste v skupni dolžini 1560 m. V sklopu projekta so bile izvedene še spremljajoče deviacije in del nove regionalne ceste v dolžini 1164 m skupaj z vsemi potrebnimi opornimi in podpornimi zidovi, mostovi, površinskim in globinskim odvodnjavanjem ter vodnogospodarskimi ureditvami. Traso smo dokončali v 28 mesecih ter zanjo porabili približno 6.200 m3 betona in 1213 t armature. 

Rok dokončanja del: november 2017 

Vrednost izvedenih del: 13,3 mio €


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: