Naša zgodba o uspehu

2016–2020

2019: Kot partnerja v konzorciju smo pričeli s prvim skupnim projektom, gradnjo mostu Marija Gradec 

2018: Dokončanje gradnje stanovanjskega objekta Belle vie Tivoli v Ljubljani 

2017: Preimenovanje družbe CPG v Kolektor CPG 

2016: Kolektor Koling kupi 97 odstotkov deleža družbe CPG

Skupno zgodbo Kolektor Gradbeništva pišemo od leta 2016.

Naš uspeh temelji na 60-letnih izkušnjah dveh podjetij, Kolektor CPG-ja in Kolektor Kolinga.

Kolektor CPG

2007–2016

2016: Začetek projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

2015: Končana gradnja Varstveno delovnega centra v Novi Gorici

2011: Izgradnja hotela Šmartno

2008: Gradnja vodovoda in kanalizacije Idrsko

2007: Obnova regionalne ceste skozi Bilje

2003–2011 

Cestno podjetje Nova Gorica posluje v okviru skupine Primorje

2002

Pridobitev certifikatov za ravnanje z okoljem ISO 14001 in za vodenje kakovosti ISO 9001

1964–2001

2001: Gradnja solkanske vpadnice

2000: Gradnja vrtojbenske obvoznice

1999: Rekonstrukcija ceste »Tri hiše« Vogrsko

1997: Izgradnja vodovoda Mrzlek

1996: Gradnja krožnega krožišča v Rožni dolini in asfaltiranje ceste na Mangart

1996: V vzdrževanju 1100 km cest

1989: Obnovitev mostov preko reke Reke in Tolminke v Tolminu, gradnja obvoznice Šempeter 

1983: Gradnja »Osimske ceste«, ki povezuje Novo Gorico z Goriškimi Brdi preko Italije

1982: V vzdrževanju 1377 km cest

1971: Selitev uprave v novo zgrajeno stavbo ob Rejčevi ulici v Novi Gorici

1967: Dela na odseku ceste Črni vrh–Col, Zalošče–Dornberk in Spodnja Idrija–Želin

1964: Rekonstrukcija ceste Solkan–Preval 

1962

Ustanovljeno Cestno podjetje Nova Gorica

Kolektor Koling

2008–2016

2015: Izgradnja Nordijskega centra v Planici

2014: Rekonstruckija Vile Vipolže

2013: Gradnja pisarniške in proizvodne zgradbe Kolektor Magnet Technology v Nemčiji

2012: Izgradnja poslovno proizvodnega objekta Kolektor Etra v Ljubljani

2008: Rekonstrukcija upravne stavbe Kolektor Group v Idriji

2005

Preimenovanje v Kolektor Koling

1999–2004

2004: Združitev s podjetjem Opim Inštalacije

2000: Prvi večji projekt - izgradnja hale S20

1999: Razširitev poslovanja z dodatno dejavnostjo - gradbeni inženiring

1997

Ustanovitev podjetja Eltos