Vse nared za začetek izvajanja projekta izboljšanja kakovosti pitne vode v občini Slovenj Gradec

Vse nared za začetek izvajanja projekta izboljšanja kakovosti pitne vode v občini Slovenj Gradec

17. 06. 2021

S svečanim podpisom pogodbe je vse nared za pričetek del na projektu obdelave pitne vode na zajetju in njene distribucije v vodovodnem omrežju občine Slovenj Gradec. Projekt je vreden dobre štiri milijone evrov, sofinanciran s strani državnih in evropskih sredstev v višini treh milijonov. 

Vir: Mestna občina Slovenj Gradec

Vir: Mestna občina Slovenj Gradec

Za izvedbo projekta je bil na javnem razpisu izbran konzorcij podjetij Kolektor Sisteh in IVC. Uvedba v delo je predvidena s 1. julijem 2021, zaključek projekta pa junija 2023.

S projektom bo zagotovljena vsem prebivalcem na vodovodnem sistemu Slovenj Gradec - Suhi Dol kakovostna in zadostna količina pitne vode. V okviru projekta bodo dogradili 10,5 kilometra manjkajočih vodovodov na območjih Mrakov hrib, Gmajna, Legenska planota in Brda, s katerimi bo na omrežje dodatno priključenih 457 prebivalcev. Z izgradnjo vodovodne povezave Suhi dol-Mislinjska Dobrava pa bo na ta sistem priključenih še dodatnih 518 prebivalcev. Zgrajena bo tudi čistilna naprava za pitno vodo na vodnem viru Suhi Dol ter dodatna tri črpališča in vodohran.

Sistem priprave pitne vode bo temeljil na zanesljivem odstranjevanju suspendiranih snovi in delcev (in s tem tudi mikroorganizmov kot so bakterije, virusi, paraziti…) iz vode s procesom membranske ultrafiltracije. Membranska filtracija zagotavlja konstantno neoporečnost, saj se ob nasičenju membran zmanjša le njihova prepustnost, ne pa njihova zmožnost odstranjevanja nezaželenih snovi. Na ta način lahko kontrolirano zagotavljamo konstantno kakovost vode, kakršne s konvencionalnimi tehnologijami ne moremo doseči.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice