S srbsko občino Alibunar smo podpisali pogodbo o javno zasebnem partnerstvu s področja energetske prenove javne razsvetljave

S srbsko občino Alibunar smo podpisali pogodbo o javno zasebnem partnerstvu s področja energetske prenove javne razsvetljave

05. 01. 2024

V Kolektorju se dobro zavedamo pomembnosti in nujnosti zelene transformacije. Na področju elektroenergetike vstopamo v segment učinkovite rabe oziroma prihrankov električne energije lokalnih skupnosti, po ESCO modelu. Kot vodilni partner v skupini ponudnikov z lokalnimi partnerji Smart Energy Investment, smo z občino Alibunar podpisali 15  letno pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za obnovo, racionalizacijo in vzdrževanje sistema javne razsvetljave z garancijo prihrankov energije. V fazi implementacije projekta bomo s partnerji izvedli menjavo preko 4.300 energetsko neučinkovitih svetilk javne razsvetljave. Vrednost pogodbe je preko 3 milijone EUR.

S srbsko občino Alibunar smo podpisali pogodbo o javno zasebnem partnerstvu s področja energetske prenove javne razsvetljave

S prenovo javne razsvetljave bodo v Alibunaru prihranili skoraj 1000 MWh električne energije letno, izusti CO 2 se bodo posledično znižali za preko 600 ton letno. Na partnerstvo smo izjemno ponosni, saj predstavlja prvi projekt te vrste v portfelju skupine Kolektor in še en korak v nizkoogljično prihodnost.

Energetska učinkovitost je eden izmed ključnih trendov današnjega časa in sega tudi na področje energetske prenove sistemov javne razsvetljave. Občina Alibunar je s Kolektorjem in partnerji Smart Energy Investment konec leta 2023 sklenila javno-zasebno partnerstvo na področju prenove javne razsvetljave. Projekt prenove obsega preko 4.300 svetilk in 86 odjemno merilnih mest.

Javna razsvetljava je lahko velik porabnik energije lokalnih skupnosti, hkrati pa povzroča tudi svetlobno onesnaževanje. S projektom smo naslovili oba izziva. Občina Allibunar je k energetski prenovi sistema javne razsvetljave pristopilo preko javno zasebnega partnerstva predvsem zaradi zastarelosti in stroškovne neučinkovitosti obstoječe razsvetljave. Energetska prenova javne razsvetljave prinaša lokalni skupnosti veliko prednosti, tako s pozitivnim učinkom na mestni proračun in na okolje, kot z izboljšanjem splošne in prometne varnosti.

Izvedba projekta občini prinaša številne prihranke. Tako se bodo stroški občinskega proračuna v 15 letih zmanjšali za preko 100.000 evrov, brez da bi občina v projekt vložila lastna finančna sredstva, ali se zadolžila, saj vse stroške nosi zasebni partner. V 15 letih projekt zagotavlja preko 14 GWh prihrankov električne energije. Ker se v prihodnjem obdobju pričakuje nadaljnja rast cene električne energije, bodo skupni prihranki lokalne skupnosti verjetno še višji. Občina bo tako lahko svoja sredstva namenila za druge trajnostne projekte.

Prihranki energije pa niso edini dosežek projekta. S celostnim pristopom smo izboljšali kakovost vzdrževanja, splošno in prometno varnost ter življenjsko dobo sistema javne razsvetljave. Konkreten rezultat pa je tudi zmanjšanje izpustov za več kot 600 ton CO2 letno. Varovanje okolja in energetska učinkovitost tako ostaja prioriteta skupine Kolektor, v zahtevnih energetskih časih. Ponosni so, da omenjeno partnerstvo v Srbiji predstavlja prvi projekt te vrste v portfelju skupine Kolektor, saj bomo v njegovem okviru zamenjali preko 4.300 energetsko neučinkovitih svetil, z novimi LED svetili, ki imajo bistveno daljšo življenjsko dobo in vgrajeno tehnologijo avtomatske znižanja svetlobnega toka v času nižje prometne obremenitve. Z vgradnjo novega avtomatskega sistema v vseh 86 odjemno merilnih mest, bomo zagotovili v naprej programiran sistem, ki zagotavlja pravočasno vključitev/izključitev sistema gleda na dolžino noči.

Veseli smo, da lahko s projekti prenov javne razsvetljave nudimo podporo pri prehodu v nizkoogljično prihodnost, saj so odličen primer sodelovanja za skupne okoljske cilje, hkrati pa omogočajo svetlobno ugodje za uporabnike javnih površin ter večjo prometno in splošno varnost.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice