Ob postavitvi kapelice svete Barbare na prvem in najdaljšem predoru drugega tira izkopanih že skoraj 17 kilometrov predorov

Ob postavitvi kapelice svete Barbare na prvem in najdaljšem predoru drugega tira izkopanih že skoraj 17 kilometrov predorov

15. 02. 2023

Na prvem in najdaljšem predoru drugega tira so danes postavili kapelico svete Barbare. Običaj, izveden ob pričetku predorskih del, po izročilu prinaša zaščito predorskim delavcem. Današnji dogodek, ki je potekal na lokaciji južnega portala predora T1 v dolini Glinščice, so s slavnostnimi nagovori obeležili Kristjan Mugerli, direktor podjetja Kolektor CPG, Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor, Pavle Hevka, generalni direktor družbe 2TDK, ter ministrica za infrastrukturo in botra predora T1, mag. Alenka Bratušek. Od skupno sedmih predorov s 37,4 kilometri (skupno s servisnimi in izstopnimi cevmi) je bilo doslej izkopanih že skoraj 17 kilometrov. 

Postavitev kapelice sv. Barbare

Postavitev kapelice sv. Barbare

Na portalu predora T1 so danes postavili kapelico sv. Barbare, za katero postavitelji verjamejo, da ne bo obvarovala le predorskih delavcev, pač pa tudi ostale, ki sodelujejo v gradnji ali bedijo nad izvedbo celotne trase železniške proge Divača–Koper. Pater Bogdan Knavs je kipec sv. Barbare posvetil, v kapelico pa ga je postavila botra predora, ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek. Postavitev kapelice sv. Barbare v predoru T1 velja kot simbolično dejanje varnosti in zaščite na zgornjem delu nove železniške proge Divača–Koper.


Celotna trasa drugega tira železniške proge Divača–Koper predvideva kar sedem predorov, ki skupaj s servisnimi in izstopnimi cevmi merijo 37,4 kilometrov. Postavitev kapelice sv. Barbare se je tokrat odvila na gradbišču južnega portala predora T1, ki je del enotirne železniške povezave Divača–Koper na odseku Divača–Črni Kal. Gre za prvi in najdaljši predor na omenjeni železniški progi, ki se nahaja na območju med naseljem Lokev in dolino Glinščice. Dolžina glavne cevi predora T1 znaša 6.714 metrov, dolžina servisne cevi pa 6.683 metrov.


V okviru izgradnje predora T1 sta predvideni glavna predorska cev na desni strani trase in servisna cev na levi strani trase. Obe predorski cevi bosta medsebojno povezani preko trinajstih prečnikov, ki bodo kasneje v primeru nesreč omogočali prehod ljudi iz glavne v servisno cev.


Območje gradnje predora T1 poteka po strukturno zelo kompleksnem terenu, kjer prevladuje apnenec, deloma pa je na južnem portalu prisoten tudi fliš. Tekom gradnje je pričakovanih povprečno od pet do deset jam na kilometer, nekatere pa bi lahko imele premer tudi prek deset metrov. Do danes je bilo odkritih že več kot 30 jam. Območje je deloma naseljeno in bo skozi celotno gradnjo predora podrobno nadzorovano in spremljano s pomočjo geološkega in geomehanskega monitoringa.

Ob uvodnem pozdravu je Kristjan Mugerli, direktor podjetja Kolektor CPG in predstavnik vodilnega partnerja v konzorciju, predstavil pomen današnjega srečanja: »Spoštovanje tradicije postavitve kapelice sv. Barbare nam pomeni veliko, še več pa nam pomeni zaščita naših zaposlenih, sodelavcev in partnerjev pri gradnji tako zahtevnega projekta. Kot smo ta običaj že upoštevali na predoru T8 v Dekanih na lokaciji izstopa zadnjega predora drugega tira, je prav, da enako storimo tudi na prvem in najdaljšem predoru drugega tira. Verjamemo, da ta običaj ne bo varoval le predorskih delavcev, ampak vse, ki bedijo, dihajo in živijo s tem največjim in najzahtevnejšim infrastrukturnim projektom v Sloveniji. Drugi tir je za nas projekt z veliko začetnico. Dela v predorih so lahko tvegana in težavna, vendar delamo vse, kar je v naši moči, da ta potekajo premišljeno in nadzorovano, predvsem pa varno za vse, naše zaposlene, sodelavce in partnerje. Veseli nas, da je del zahtevne poti že za nami, saj je izkopanih že skoraj 17 kilometrov predorov na celotni trasi.«

Vzporedno potekajo izkopi tudi na ostalih predorih, kjer je skupno izkopanih že skoraj 17 kilometrov predorov. Na predoru T8 v Dekanih manjka le še 100 metrov od skupnih 3.808 metrov, predora T3 in T7 sta že izkopana v celoti, medtem ko je na predoru T2 potrebno izkopati še prek 4,4 kilometra predora.


Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor, je v nagovoru poudaril pomen gradnje Drugega tira za skupino Kolektor: »Priznam, ponosen sem, da smo pridobili ta projekt, istočasno pa pomeni tudi skrb in obveznost za uspešno izpeljavo gradnje Drugega tira. Z dodatnimi investicijami tako v opremo, kot tudi v strokovno osebje za predorogradnjo, ki smo jih prav za ta namen zaposlili in nadgradili naše kompetence, smo danes veliko boljši kot pred dvema letoma. Poleg je Drugi tir tudi referenca, ki nam bo omogočila pridobivanje tovrstnega dela tudi v tujini. Tega se zelo veselim.«


Na današnji dan dolžina izkopanega dela predora T1 znaša 2.321 metrov od predvidene dolžine 6.714 metrov predora, od tega je s severne strani izkopanih 2.049 metrov in z južne strani 272 metrov glavne predorske cevi. Izkop predora se izvaja na obeh straneh, tako glavne kot servisne cevi, zato se pričakuje preboj celotnega predora T1 nekje na 2.700 metrih z južne strani.


Pavle Hevka, generalni direktor družbe 2TDK, je v nagovoru izpostavil pomen proge: »Drugi kipec svete Barbare se danes postavlja pred prvim in najdaljšim predorom iz doline Glinščice v smeri proti Divači, raztezal pa se bo na kar 6.700 metrih dolžine. Tudi ta predor bo že od vsega začetka dvocevni, kar bo v ne tako daljni prihodnosti omogočilo polno dvotirnost drugega tira, to pa je vsekakor najbolj učinkovita in najbolj ekonomična različica gradnje tega dela železniške proge. Rast in razvoj celotnega obalnega območja, še posebej Luke Koper, namreč že sedaj kar kliče po čimprejšnji izgradnji drugega tira v celoti.«


Obsežnost in zahtevnost celotnega projekta Drugi tir, ne zgolj izgradnje predorov, narekuje tudi izgradnja dveh viaduktov – viadukta Gabrovica, ki se gradi pod avtocestnim viaduktom Črni Kal, in viadukta Vinjan, ki bo ob zaključku gradnje premoščal Vinjansko dolino. To bo hkrati tudi najdaljši viadukt na trasi v dolžini 620 metrov, gradi pa ga podjetje Kolektor CPG s tehnologijo proste konzolne gradnje.


Tudi mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo in botra predora T1, je v nagovoru poudarila simboliko današnjega dogodka in pomen projekta za Slovenijo: »Potres v Turčiji in Siriji je še povečal simboliko današnjega dogodka – postavitev kapelice sv. Barbare. Opozoril je na varnost ter pomen strokovne in kakovostne gradnje. Dolgoletna in znana tradicija ob gradnji predorov je postavitev majhnega svetišča s sv. Barbaro na portalu predora ali na podzemnem križišču v dolge predore. Sv. Barbara zagotovo ne bo varovala le predorskih delavcev, ampak vse, ki živijo in dihajo s tem največjim in najzahtevnejšim infrastrukturnim projektom v državi. Drugi tir Divača—Koper je izjemno pomemben razvojni projekt za Slovenijo. Gre tudi za trenutno največji infrastrukturni projekt v naši državi.«


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice